voorwaarden

Algemene voorwaarden

Enkele belangrijke tips en weetjes: Uw limousinehuur ligt pas vast als er een overeenkomst is opgestuurd naar uw mailadres.


Bij elke boeking ontvangt u een overeenkomst met de gegevens + de gegevens voor betaling. 


Indien u beslist om de rit te annuleren en nog geen voorschot hebt betaald is het steeds van belang dat u dit meld.


Zonder uw annulatie gaan wij ervan uit dat door vergetelheid geen betaling hebt uitgevoerd en dat de rit nog steeds doorgaat en bent u verantwoordelijk voor de huurtarieven die U bij ons hebt geblokkeerd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Limodeluxe voorwaarden 2022 - 2023


- Elke boeking gebeurt op het nummer 0475 21 22 30 en ook via onze mailadressen: info@limodeluxe.be .
Alle andere contactgegevens zijn niet geldig.

- Elke boeking krijgt per mail  bevestiging dat de rit ingeschreven staat in de agenda. Gelieve een voorschot spoedig over te maken op onze gegevens. Uw limousinerit staat vanaf dan pas in onze agenda. 


LET OP: De klant blijft verantwoordelijk van zodra wij het rekeningnummer en mededeling hebben doorgestuurd, mocht de boeking niet meer doorgaan, voorschot niet betaald en/of U heeft het niet laten weten per mail blijft u verantwoordelijk voor de opdracht en de betaling. Neem contact op mocht u meer informatie wensen. 

- Datum/locatie wijzigingen of een annulatie kunnen in overleg. Indien de rit geannuleerd wordt behoudt Limodeluxe het recht om het reeds gestorte bedrag te houden wegens dagverlies. Voorschotten worden niet meer terugbetaald. Bij een annulatie op 7 dagen voor de aanvang van de limousinerit moet er 50% van het totaalbedrag betaald worden als dagverlies, bij het annuleren binnen de 3 dagen op voorhand moet de volledige som betaald worden. Enkel door een erkende Covid annulatie van uw feest/event wordt er rekening gehouden met de situatie en het tijdstip dat u annuleert. Onder de term 'voorschotten' hebben wij dit over 100 euro. 


-Voucher: Bij annulatie is uw voorschot nog 1 jaar geldig vanaf uw annulatiedatum tot 365 dagen verder. Op die manier geven wij u de mogelijkheid om een uitgesteld feest opnieuw in te boeken zonder financieel verlies. eenmaal er na deze periode geen gebruik werd gemaakt van deze mogelijkheid stopt de volledige voucherformule.

-Uren starten pas vanaf jullie eerste adres ter plaatse. Wij maken steeds een offerte op maat incl km's depot en terug. Als u vb een limousine huurt voor 4 uur is het de bedoeling dat de limousine voor de 4 uur huur ook op jullie eindbestemming is. Duurt de limousinerit langer dan gepland wordt deze per uur aangerekend vanaf 10 minuten na elk startend uur. Wij kunnen niet garanderen dat extra uren kunnen verkregen worden de dag zelf. Onze limousines hebben soms meerdere ritten per dag.

- Schade die aangebracht wordt door de klanten worden hier voor 100% aansprakelijk gesteld. Wij vragen dan ook om respect te tonen voor onze limousines zowel binnen als buiten (krassen maken tegen de lak, bar, scheur of gat maken in zetel,...). Klanten die schade aanbrengen aan de wagen door misselijkheid moeten vanaf 250 euro betalen voor de extra reinigen van de wagen. Bij het breken van een frisdrank glas of champagnecoupe reken wij 5 euro per gebroken glas. Cognacfles komt op 50 euro per breuk of verlies.

- Onze limousines hebben een max. capaciteit van 8 personen. De Belgische wetgeving laat in elk soort limousine (lincoln,hummer,chrysler, enz...) maar 8 personen toe. Alle firma's die voor meer dan 8 personen verhuren zijn niet in orde met de wetgeving en verzekering. De kans dat de limousine niet aankomt wegens reeds van de baan genomen door overheidsdiensten wordt met de maand groter.


Wij hebben reeds klanten op de valreep nog kunnen helpen aan een limousine omdat de eerst gekozen firma 5 dagen voor hun huwelijk van de baan werd gehaald omwille van deze werking. Het zal maar uw huwelijksdag wezen....

- Bij winterse neerslag, vriezen of andere weersomstandigheden worden er goede afspraken gemaakt tussen de klant en de chauffeur. Wij behouden dan ook het recht om niet te rijden. Reeds betaalde bedragen worden dan ook 100% terugbetaald als de rit volledig niet doorgaat.

- Onze limousines vertrekken graag op tijd. Wij kunnen niet tegemoet komen in een financiële return omwille van laatkomers, file of een limousinerit die vroeger stopt omwille van een andere planning de dag zelf.

- Eigen dranken mogen niet meegenomen worden (wel water). champagne, cava, water, cola, limonade en fruitsap zijn te verkrijgen bij de chauffeur van dienst. In de limousines laten wij niet toe om bier te drinken en dit wegens geurhinder en onderhoud van de wagens.
Het is niet verplicht om iets te drinken tijdens de limousinerit.

- Parkeergelden, betalende wegen en tunnels zijn steeds excl de huurprijs en worden de dag zelf berekend en betaald op het einde van de rit. Bij het rijden naar VB. Frankrijk moet er ook een bijkomende wegentaks betaald worden. Dit is afhankelijk per regio.

Bij het storten van het voorschot en/of instappen van de klant gaat de klant akkoord met bovenstaande voorwaarden.
De chauffeur heeft het recht om de rit te stoppen als één of meerdere van bovenstaande punten niet worden nagekomen.

Indien er de dag zelf nog een stuk cash moet betaald worden gebeurt dit bij het starten van de rit.

Foto's en video's van LimoDeluxe website of sociale media van JC entertainment/Dreamscometrue/Limodeluxe zijn eigendom van Jeffry Chielens.


Wij verlenen geen gebruiksrecht naar andere bedrijven/websites/magazines zonder schriftelijke toestemming.